Bestiar oví i caprí

BARCO
CARGA-CORDEROS
Barco-CORDEROS
Barco-CORDEROS
CARGA-PIENSO

Bestiar oví i caprí

Col·laboració en l'exportació de bestiar oví i cabrum viu a el nord d'Àfrica mitjançant el transport terrestre i marítim.